Technológia

RHM systém využíva prenos prostredníctvom internetovej siete a je nami plne administrovaný. Na každej prevádzke je nainštalovaný RHM Radiobox, ktorý je pripojený do internetovej siete a do ozvučenia prevádzkárne. Užívateľom je k dispozícii webové rozhranie pre administráciu a kontrolu. Zákazník si môže systém buď plne administrovať, alebo nechá všetko na nás a pošle nám email so zadaním kampane.

RHM Radiobox spĺňa veľmi vysoké nároky na zabezpečenie diaľkovej správy prostredníctvom siete internet. Prístup k nemu je chránený takmer rovnako ako Váš bankový účet. Inštalácia systému je vždy vopred konzultovaná a schválená IT oddelením vašej spoločnosti.