Multijazyčné projekty

Multijazyčné audioprojekty tvoria ďalšiu významnú zložku našej spoločnosti. Na základe Vami dodaných textov vyhotovíme školiace programy, sprievodcu, knihy, telefónne ústredne, slovníky a ďalšie projekty až do dvadsiatich jazykových mutácií. Spolupracujeme výhradne s rodenými hovorcami ktorí majú mnohoročné skúsenosťi s nahrávaním hovoreného slova. Vďaka ich spätnej kontrole  zároveň eliminujeme chyby, prípadne aj chyby v samotných textoch.

Ponúkame výhodné ceny, profesionálnu kvalitu a dodanie v ľubovoľnom formáte. Možné je tiež spojenie zvuku a obrazu. Na základe konkrétneho dopytu Vám zašleme cenovú ponuku.