Instore rádio

od samého zrodu je zvuk neoddeliteľnou súčasťou nášho života ...
     pomáha pri vývoji ...
     uľahčuje komunikáciu ...
     napomáha pamäti kódovať zážitky ...
     evokuje asociácie ...
     ovplyvňuje nálady ...
zvuk je nositeľom informácií prijímaných vedomím i podvedomím a práve to z neho za presne definovateľných okolností robí jedinečný marketingový nástroj.


Zverte tento nástroj do správnych rúk!

Instant Media s.r.o. je jednou z prvých spoločností, ktorá začala prevádzkovať in-store rádiá prostredníctvom internetovej siete na európskom trhu. Máme za sebou vyše 11 rokov praktických skúseností a 14 rokov vývoja systému.