Hudobný program

Hudobný program sa vytvára podľa pravidiel nákupnej psychológie a možno ho ušiť na mieru Vašim potrebám . Napríklad ráno rýchlejším tempom optimisticky naladí prebúdzajúcí sa personál. Po otvorení predajne sa tempo zmierni a naladí zákazníkov tak, aby sa v pokoji venovali svojim nákupom. Tesne pred uzavretím predajne poženie rýchlejším tempom pomalých  zákazníkov a po uzavretí predajne hrá opäť pre zamestnancov .


Hudobný program sa skladá z niekoľkých hudobných kanálov zahraničnej a českej hudby rozdelených podľa štýlov, tempa a atmosféry a možno ho prispôsobiť Vašim špecifickým potrebám a želaniam. Priebežne vykonávame lokálne prieskumy nákupného správania obyvateľstva v spojitosti s hudbou a in store reklamou,  ktoré nám dávajú možnosť neustále skvalitňovať výber hudobnej produkcie. O prípravu hudby sa starostlivo starajú dramaturgovia s mnohoročnou skúsenosťou z klasického rozhlasového prostredia .

Štandardný hudobný formát sa skladá z piesní autorov a interpretov zastupovaných ochrannými spoločnosťami ( SOZA, Slovgram, Intergram, Osa, Oaza ). Za jeho šírenie je nutné týmto spoločnostiam hradiť poplatky za verejnú produkciu. Tieto poplatky sme schopní vysporiadať za Vás .

Ďalšou možnosťou je využiť niektorú z nami licencovaných služieb ( tzv. Royalty Free Licence). Hudobný program sa potom skladá zo skladieb interpretov, ktorí nie sú zastupovaní týmito ochrannými spoločnosťami a teda odpadá povinnosť platiť poplatky za verejnú produkciu. V praxi táto varianta znamená ušetrenie až 70-tich percent nákladov na prevádzku hudby vo Vašom obchodnom priestore.

Kontaktujte nás a radi Vám pomôžeme vybrať hudobný program na mieru vašim potrebám i rozpočtu !