Servis

Servis je poskytovaný NONSTOP. Po celý deň sú naši zamestnanci pripravení na telefonickej helplinke riešiť prípadnú závadu okamžite po jej nahlásení. V prípade poruchy zariadenia príde na miesto servisný technik a chybu odstráni opravou, prípadne výmenou radioboxu za nový. Všetky závady, ktoré sme doteraz riešili, boli odstránené behom niekoľkých hodín a treba dodať, že v mnohých prípadoch prerušenia vysielania sa jednalo o závady spôsobené nesprávnym zaobchádzaním (napr. odpojením radioboxu z elektrickej alebo dátovej siete).


Servis audio systému

Súčasne sme schopní sa postarať aj o prípadný servis Vášho audio zariadenia (stáva sa, že radiobox vysiela, ale nefunguje zosilňovač), prípadne podľa typu zariadenia môžeme nastaviť zónové hlasitosti predajnej plochy a vyladiť existujúci audio systém tak, aby hrala na predajných plochách hudba rovnakou intenzitou .