Technologie

IDJ systém využívá přenosu prostřednictvím internetové sítě a je námi plně administrován. Na každé provozovně je nainstalován IDJ Radiobox, který je připojen do internetové sítě a ozvučení provozovny. Uživatelům je k dispozici webové rozhraní pro administraci a kontrolu. Zákazník si tedy může system buď plně administrovat, nebo nechá vše na nás a pouze nám pošle email se zadáním kampaně. 

IDJ Radiobox splňuje velmi vysoké nároky na zabezpečení dálkové správy prostřednictvím sítě internet. Přístup na něj je chráněn téměř stejně jako Váš bankovní účet. Instalace systému je vždy předem konzultována a schválena IT oddělením Vaší společnosti.

Více informací se dozvíte na našem produktovém webu: www.instantdj.cz